This website uses cookies

Accept
EU projects

E-komercijos modelio diegimas UAB “Wide Wings”

UAB “Wide Wings” pradėjo įgyvendinti iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų finansuojamą projektą “E-komercijos modelio diegimas UAB Wide Wings”,
Nr. 13.1.1-LVPA-K-860-01-0804.

Projekto biudžetas: 66.677,84 Eur, iš jų ES dalis: 50.000,00 Eur. Finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo, kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė.

Veiklų įgyvendinimo pradžia: 2022 m. kovo 18 d.

Numatoma veiklų įgyvendinimo pabaiga: 2023 m. kovo 16 d.

Projekto tiklas – įdiegti e-komercijos modelį UAB “Wide Wings”, sudarant sąlygas įmonės konkurencingumui ir pajamoms augti.

Projekto uždavinys – įdiegti e-komercijos modelį UAB “Wide Wings”, perorientuojant procesus ir juos skaitmeninant, taip sudarant palankias sąlygas investicijų skatinimui, naujų klientų pritraukimui ir įmonės augimui.

UAB „Wide Wings“ – beveik 9 metus veikianti kūrybos įmonė, užsiimanti aukštos kokybės vaizdinių istorijų kūrimu. Įmonė, pajutusi pandemijos sukeltus padarinius planuoja kurti ir diegti naują elektroninę parduotuvę, su tikslu ateityje išvengti galimų veiklos stabdymų, ryškių pajamų kritimų, pritraukti kuo daugiau klientų bei užtikrinti sklandžią komunikaciją su jais. Dabartinė įmonės svetainė yra technologiškai pasenusi ir neatitinka tikslinių grupių poreikių ir lūkesčių. Projekto metu bus diegiami e-komercijos sprendimai – e-parduotuvė – padėsianti UAB „Wide Wings“ atitikti klientų poreikius, užtikrinti sklandžią komunikaciją su klientais, paprastinti klientų savitarną, plėsti klientų ratą Lietuvoje ir užsienyje ir sklandžiai plėtoti verslą internetinėse platformose.

Įgyvendinamas projektas pagal ES priemonę „Naujos galimybės LT“

UAB “Wide Wings” įgyvendina projektą, kuriuos siekiama sukurti geriausias sąlygas kūrybinių industrijų įmonių augimui, padėti kurti pridėtinę vertę. Projekte dalyvauja penkios labai mažos ir mažos verslo įmonės.

Projekto pagrindinis poreikis yra išnaudoti plėtros užsienyje galimybes, įeinant į naujas ir plečiant esamas rinkas. Užmegzti kontaktai ir surasti nauji pirkėjai leis padidinti pardavimo pajamas ir lietuviškos kilmės eksportą. Šis projektas skatintų tarptautinį bendradarbiavimą, prisidėtų prie projekte dalyvaujančių įmonių augimo tarptautiniu lygiu, prisidėtų prie Lietuvos eksporto rodiklių gerinimo.

Projekto metu planuojama dalyvauti dešimtyje tarptautinų parodų.

Projekto įgyvendinimui skirta 199.999,50 Eur iš Europos regioninės plėtros fondo pagal priemonę „Naujos galimybės LT“.

Įgyvendinamas projektas pagal ES priemonę „Naujos galimybės LT“

UAB „Wide Wings“ įgyvendinamo projekto metu bus siekiama pristatyti įmonės teikiamas paslaugas, sukurtus sprendimus statybos pramonės rinkoms, siekiant užmegzti naujus ryšius su užsienio šalių ūkio subjektais.

Projektas prisidės prie teigiamo įmonės įvaizdžio formavimo ir atvers galimybes bendradarbiavimo plėtrai užsienio rinkose.

Šis projektas skatins tarptautinį bendradarbiavimą, prisidės prie įmonės augimo tarptautiniu lygiu, prisidės prie Lietuvos eksporto rodiklių gerinimo.

Projekto metu dalyvauta šešiose tarptautinėse parodose užsienio šalyse. Projekto įgyvendinimui skirta 31 tūkst. Eur iš Europos regioninės plėtros fondo pagal priemonę „Naujos galimybės LT“.